Grudzień 2010:      Praca Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o.            
                                  w okresie zimowym.

Listopad 2010:

Związki zawodowe. Ich rola i znaczenie
w funkcjonowaniu firmy.

Październik 2010:

Załoga jako ważny element w funkcjonowaniu firmy.

Wrzesień 2010:

Termomodernizacja a koszt ogrzewania?

Sierpień 2010:

Koszty a ceny ciepła?

Lipiec 2010:

Elektrociepłownia Zduńska Wola otwarta na potrzeby innych.

Czerwiec 2010:

Wymogi środowiskowe - pozwolenie zintegrowane.

Maj 2010:

Podstawowa działalność firmy - produkcja ciepła
w skojarzeniu.

Kwiecień 2010:

Historia zakładu - powstanie firmy, przekształcenia,
zakład dzisiaj.

 

 

 

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00