Siedziba spółki:

 

 

Zduńska Wola

ul. Murarska 21

98-220 Zduńska Wola

woj. łódzkie

 

Zarząd spółki:

 

Ewa Waßmuth

 

Członek Zarządu

 

 

 

Bernard Barteczko

 

Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

Prokurenci:

 

 

Grzegorz Kwijas

Marcin Kuryłek

Zbigniew Płuciennik

 

Kapitał:

 

 

Kapitał zakładowy:

20 000,0 tys. zł

 

Wpis w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia pod nr KRS: 0000057372

 

NIP 829 - 000 - 69 - 65

Historia Spółki w skrócie:

 

 

1982 -

Wydzielenie Elektrociepłowni Zduńska Wola w Budowie
z Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Wodoszczelne

"Izolacja" w budowie i uzyskanie osobowości prawnej

 

1992 -

Decyzją Wojewody Sieradzkiego przedsiębiorstwo zostaje
przekazane miastu Zduńska Wola i funkcjonuje jako
przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej

1997 -

Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę z o. o., której
wszystkie udziały stanowią własność miasta Zduńska Wola

2000 -

Przeniesienie na mocy aktu notarialnego własności udziałów
na Skarb Państwa

2006 -

Sprzedaż 85% udziałów Skarbu Państwa firmie
SFW Energia Sp. z o. o.

 

2009 -

SFW Energia Sp. z o.o. posiada 100% udziałów Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o.

Przedmiot działalności
Spółki:

 

 

- produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- wytwarzanie energii elektrycznej,
- przesyłanie
energii elektrycznej,
- dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej,
- pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,


Grunty:

 

 

Spółka posiada w wieczystym użytkowaniu grunty o powierzchni ok 11,3 ha.

 

 

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00