Zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych

 warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r.

,   (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.

 przedstawia informacje:

 

1.     Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do

wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2015 roku:

 

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy  [%]

1

Odnawialne źródła energii, w tym:

Biomasa

Geotermia

Energetyka wiatrowa

Energia słoneczna

Duża energetyka wodna

Mała energetyka wodna

3,003

2

Węgiel kamienny

89,241

3

Węgiel brunatny

6,008

4

Gaz ziemny

1,734

5

Energetyka jądrowa

0,000

6

Inne

0,014

 

Razem

100

 

2.     Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej

 do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2015 roku.

 

 

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości

emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej

zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2015 roku:

 

L.p.

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radio-aktywne

[ Mg/MWh ]

 

1

 

2

 

3

 

4

5

 

Węgiel

kamienny

Węgiel brunatny

Gaz ziemny

Biomasa

Inne

Razem

 

0,50563841

 

0,9795562

 

0,3108749

 

0,0315986

0,0181131

0,49615980

 

0,0016896

0,001819

 

0.0000923

 

0,0001302

0,0002354

0,00164512

 

 

0,00058427

 

0,0007387

 

0,0004247

 

0,0011409

0,0012262

0,00057519

 

0,00007071

 

0,0000831

 

0,0000092

 

0,0001926

0,0010292

0,00007075

Brak

danych

 

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00