Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez EC Zduńska Wola Sp. z o.o. w 2022 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez EC Zduńska Wola Sp. z o.o. w 2022 roku.

 

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy  [%]

1

Odnawialne źródła energii w tym:

0,34

2

Węgiel kamienny

98,91

3

Węgiel brunatny

0,61

3

Gaz ziemny

0,14

 

Razem

100,00

 

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez EC Zduńska Wola Sp. z o.o. w 2022 roku.

 

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady
radioaktywne

 

[Mg/MWh]

Węgiel kamienny

0,44081

0,00172

0,00057

0,00003

x

Węgiel brunatny

1,06234

0,00092

0,00080

0,00003

x

Gaz ziemny

0,30363

0,00006

0,00023

0,00001

x

Biomasa

0,31021

0,00001

0,00019

0,00001

x

Inne

0,00004

0,00000

0,00000

0,00000

x

Razem

0,44081

0,00172

0,00057

0,00003

x

 

 

 

Brutto

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00