Zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych

 warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r.

,   (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.

 przedstawia informacje:

 

1.     Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do

wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2015 roku:

 

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy  [%]

1

Odnawialne źródła energii, w tym:

Biomasa

3,19

Geotermia

0,82

Energetyka wiatrowa

2,12

Energetyka słoneczna

0,01

Duża energetyka wodna

0,21

Mała energetyka wodna

O,03

2

Węgiel kamienny

79,95

3

Węgiel brunatny

16,09

4

Gaz ziemny

0,70

5

Energetyka jądrowa

0,000

6

Inne

0,06

 

Razem

100

 

2.     Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej

 do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2017 roku.

 

 

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości

emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej

zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2017 roku:

 

L.p.

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radio-aktywne

[ Mg/MWh ]

1

 

2

 

3

 

4

5

 

Węgiel

kamienny

Węgiel brunatny

Gaz ziemny

Biomasa

Inne

Razem

 

 

0,5292485

 

0,9331536

 

0,3678893

0,0002567

0,0033830

0,5244161

 

 

0,0015395

 

0,0009622

 

0.0000089

0,0001346

0,0005777

0,0015555

 

 

0,0006169

 

0,0007127

 

0,0003030

0,0008720

0,0019249

0,0006033

 

0,0000995

 

0,0000356

 

0,0000000

 

0,0000461

0,0000037

0,0001287

Brak

danych

 

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00