Stan zatrudnienia na dzień 01.10.2020 r.

Liczba zatrudnionych

55

Kobiety

13

Mężczyźni

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00