Stan zatrudnienia na dzień 01.03.2017 r.

Liczba zatrudnionych

68

Kobiety

16

Mężczyźni

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00