Taryfy dla ciepła obowiązujące od 01.03.2018 r.

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek (VAT) będzie  naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem w postaci pary technologicznej

Lp.

Rodzaje cen i opłat

Jednostka
miary

Grupa
A1

Grupa
A2

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

/MW/rok

119.764,50

119.764,50

2.

Cena za zamówioną moc cieplną

/MW/m-c

9.980,38

9.980,38

3.

Cena ciepła

/GJ

31.01

 

31.01

4.

Cena nośnika ciepła

/t

 

6,83

6,83

5.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

/MW/rok

15.077,23

14.149,27

6.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

/MW/m-c

1.256,44

1.179,11

7.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

/GJ

9,29

4,77

 

Grupa A1 -

odbiorcy zasilani ciepłem w postaci pary technologicznej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej „Północ” stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego

Grupa A2 -

odbiorcy zasilani ciepłem w postaci pary technologicznej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej „Wschód” stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznegoCeny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem w postaci wody gorącej

Lp.

Rodzaje cen i opłat

Jednostka
miary

Grupa
B1

Grupa
B2

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

/MW/rok

116.477,70

116.477,70

2.

Cena za zamówioną moc cieplną

/MW/m-c

9.706,48

9.706,48

3.

Cena ciepła

/GJ

 

26,77

26,77

4.

Cena nośnika ciepła

/m3

 

12,16

12,16

5.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

/MW/rok

 

        -

17.628,86

6.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

/MW/m-c

 

        -

1.469,07

7.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

/GJ

 

        -

8,74

 

Grupa B1 -

odbiorcy zasilani ciepłem w postaci wody gorącej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej stanowiącej własność odbiorców ciepła

Grupa B2 -

odbiorcy zasilani ciepłem w postaci wody gorącej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego

 

 

 

 

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00