Obowiązujące taryfy

Taryfa dla ciepła data publikacji 13.04.2023
Taryfa dla energii elektrycznej od 01.09.2022

 

 

 

 

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00