Aktualnie obowiązujące taryfy dla ciepła od 01.02.2017 r.

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek (VAT) będzie  naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem w postaci pary technologicznej

Lp.

Rodzaje cen i opłat

Jednostka
miary

Grupa
A1

Grupa
A2

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

/MW/rok

119.832,73

119.832,73

2.

Cena za zamówioną moc cieplną

/MW/m-c

9.986,o6

9.986,06

3.

Cena ciepła

/GJ

31.01

 

31.01

4.

Cena nośnika ciepła

/t

 

6,83

6,83

5.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

/MW/rok

19.618,65

17.170,41

6.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

/MW/m-c

1.634,89

1.430,87

7.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

/GJ

12,15

5,77

 

Grupa A1 -

odbiorcy zasilani ciepłem w postaci pary technologicznej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej „Północ” stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego

Grupa A2 -

odbiorcy zasilani ciepłem w postaci pary technologicznej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej „Wschód” stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznegoCeny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem w postaci wody gorącej

Lp.

Rodzaje cen i opłat

Jednostka
miary

Grupa
B1

Grupa
B2

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

/MW/rok

116.544,06

116.544,06

2.

Cena za zamówioną moc cieplną

/MW/m-c

9.712,01

9.712,01

3.

Cena ciepła

/GJ

 

26,77

26,77

4.

Cena nośnika ciepła

/m3

 

12,17

12,17

5.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

/MW/rok

 

        -

21.709,34

6.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

/MW/m-c

 

        -

1.809,11

7.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

/GJ

 

        -

10,75

 

Grupa B1 -

odbiorcy zasilani ciepłem w postaci wody gorącej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej stanowiącej własność odbiorców ciepła

Grupa B2 -

odbiorcy zasilani ciepłem w postaci wody gorącej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego

 

 

 

 

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00