Eksploatacja:

 

Elektrociepłownia eksploatuje 3 kotły parowe OR 32/80 i 1 kocioł wodny
WR 25. Kotły parowe współpracują w układzie kolektorowym z turbiną
przeciwprężną TG1 o mocy zainstalowanej 6,6 MW i przeciwprężu 0,9 MPa.
 Na przeciwprężu turbiny TG1 jest zamontowana druga turbina przeciwprężna
 TG2 ( o mocy zainstalowanej 2,24 MW i przeciwprężu w zależności
od sytuacji ruchowej 0,11 - 0,25 MPa) , zasilająca stację wymienników
para-woda układu ciepłowniczego.

Paliwem jest miał węgla kamiennego o średniej wartości opałowej
23 000 KJ/kg, zawartości popiołu do 18% i siarki do 0,8%.

Moc zainstalowana w 2014 r.:

Termiczna - 103,0 MW
Elektryczna - 8,84 MW

Odbiorcy:

 

Gorąca woda

Za pośrednictwem przedsiębiorstwa Miejskie Sieci Cieplne
w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. ciepło w postaci gorącej wody dostarczmy
 do ogrzewania mieszkań i produkcji ciepłej wody użytkowej.
Niewielką ilość tej energii dostarczamy do ogrzewania zakładów przemysłowych.

Para wodna

Odbiorcami pary wodnej o ciśnieniu 0,9 MPa i temperaturze 190 oC
 są zakłady przemysłowe wykorzystujące parę w procesach technologicznych.

Energia elektryczna

Głównym odbiorcą energii elektrycznej wytworzonej w układzie
skojarzonym jest PGE Łódź Teren SA. Energia dostarczana jest również
 do przedsiębiorstwa PKP Energetyka Sp. z o.o.

Sprzedaż:

 

SPRZEDAŻ ENERGII W 2016 r.

Rodzaj

Ilość

Energia cieplna w wodzie
Energia cieplna w parze
Energia elektryczna

 

366 430GJ
199 966 GJ
    27 963 MWh

Podstawowe parametry techniczne:

Kocioł OR 32/80:

Wydajność 32 t/h
Ciśnienie pary świeżej 8,0 MPa
Temperatura pary świeżej 500 oC

Turbozespół przeciwprężny TG1:

Turbina R6,6/08
- moc
zainstalowana - 6,6 MW
- moc osiągalna - 8,0 MW
- ciśnienie na przeciwprężu - 0,9 MPa
- system sterowania - Woodward

Generator synchroniczny
- chłodzony powietrzem
- moc pozorna - 10 MVA
- moc znamionowa - 8 MW
- napięcie znamionowe - 6,3 kV

Turbozespół przeciwprężny TG2:

Turbina BORSIG 2,2/025
- moc
zainstalowana - 2,24 MW
- moc osiągalna - 2,0 MW
- ciśnienie na przeciwprężu - 0,12 - 0,25 MPa
- system sterowania - Woodward

Generator synchroniczny
- chłodzony powietrzem
- moc pozorna - 3,6 MVA
- moc znamionowa - 2,6 MW
- napięcie znamionowe - 6,3 kV

Kocioł wodny WR 25:

Moc cieplna - 29 MW
Temperatura maksymalna - 155 oC
Przepływ wody przez kocioł - 350/600 m3/h

Stacja wymienników para-woda:

Moc cieplna - 44 MW
Para zasilająca (0,11 - 0,25) MPa
Temperatura wody wylotowej - 130 oC

 

 

Zduńska Wola ul. Murarska 21  98-220 woj. łódzkie  tel: (0-43) 824 13 00